دکتر مجازی - افسردگی

کمال گرایی: آیا انتظارات بالا صلح و آرامش درونیتان را تضعیف می‌کند؟

کمال گرایی ویژگی است که ممکن است در ابتدا به علت تاکید بر کمال و کامل بودن بسیار قدرتمند جلوه کند اما در واقعیت آرامش دورنی فرد را نابود می‌کند و مانع از دست یابی فرد به اهداف خود می‌‎شود.

اختلال دوقطبی در نوجوانان چیست و چگونه درمان می شود؟ (بخش دوم)

دلایل اختلال دوقطبی بیماری پیچیده ای است و پزشکان دقیقا نمی دانند چه چیزی آن راایجاد می کند . اما آنان معتقدند ژنتیک ، عوامل محیطی و شیمی مغز احتمالا در بروز آن نقش دارند . اختلالات  دو قطبی  ممکن…