دکتر مجازی - زبان بدن

آیا سندرم پای بی قرار در خودکشی و خودآزاری تاثیر دارد؟

آیا سندرم پای بی قرار در خودکشی و خودآزاری تاثیر دارد؟

۸ راه برای تقویت حافظه

۸ راه برای تقویت حافظه

تابستان و زوال یادگیری در کودکان

تابستان و زوال یادگیری در کودکان

۸ راه برای تقویت حافظه

بسیاری از افراد در طول زندگی خود به مشکلات حافظه مانند فراموش کردن اسم یا چیز‌های دیگر دچار می‌شوند. بیشتر مواقع این علایم نشان‌دهنده‌ی این هستند که فرد در طول روز مشغولیت‌های ذهنی بسیاری داشته که بنابر این مشغولیت‌ها فرد…