دکتر مجازی - بلوغ

چرا نوجوانان در قبال بسیاری مسایل از خود بی‌توجهی نشان می‌دهند ؟

اگر تابه‌حال احساس کرده‌اید که نوجوانان به عواطف شما اهمیتی نمی‌دهند احتمالا به این خاطر است که از انجام آن ناتوان‌اند ! بر طبق مطالعاتی جدید ، ناحیه‌ای از مغز که در تفکر سطح بالا ، همدلی و احساس گناه…