دکتر مجازی - ترمور

تحریک عمقی مغز

تحریک عمقی مغز شامل کار گذاشتن الکترودها در مناطق مشخصی از مغز است و در درمان اختلالات حرکتی از قبیل ترمور، پارکینسون و دیستونی همچنین به تازگی در درمان اختلال وسواس فکری استفاده می‌شود.