دکتر مجازی - تعیین جنسیت

سونوگرافی بارداری چیست و چرا انجام میشود؟

سونوگرافی بارداری چیست؟ سونوگرافی بارداری، آزمایشی است از امواج صوتی با فرکانس بالا برای تصویربرداری از کودک در حال رشد و همچنین اندام تولید مثل مادر استفاده می شود. تعداد متوسط ​​سونوگرافی در هر بارداری متفاوت است. اولتراسوند،که سونوگرام نیز…

کروموزوم‌های جنسی و تعیین جنسیت

کروموزوم‌های جنسی انسان، از این جهت که در تعیین جنسیت رویان انسانی نقش دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. جفت کروموزوم‌های جنسی انسان، X و Y، از لحاظ شکل و اندازه متفاوت بوده و به عبارتی هترومورفیک (Heteromorphic) هستند. کروموزوم…

چگونه نر بدون کروموزوم Y ‌وجود دارد؟

محققین دانشگاه هوکایدو پستانداری کشف کردند که ژن‌های کلیدی در بروز ویژگی‌های مردانه آن‌ها بدون حضور کروموزوم Y به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در بیشتر پستانداران، کروموزوم Y موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود. ژن تعیین جنسیت SRY بر روی کروموزوم…