دکتر مجازی - توجه

امواج مغزی پیشگوی تمرکز و توجه در کلاس!

شما واقعا می‌توانید طول موج مشابه فرد دیگری داشته باشید: در یک مطالعه جدید، زمانی که دانش‌آموزان دبیرستان در کلاس زیست‌شناسی بودند و درگیر آن شده بودند امواج مغزیشان همگام سازی شده بود. ۱۱ روز بعد از دوره نیمسال اول،…