دکتر مجازی - تولد جنین مرده

خطر سقط جنین ناشی از عفونت باکتری لیستریا جدی است

 عفونت باکتری لیستریا (میکروب مضر نهفته در غذاها) یک عامل شناخته‌شده در رابطه با سقط، تولد مرده و زایمان زودرس است. برمبنای مطالعه جدید انجام‌شده، خطر عفونت لیستریا در اوایل بارداری احتمالا جدی‌تر از تصورات قبلی است.