دکتر مجازی - درمان پارکینسون

آیا پروتئین اصلاح کننده آلفا سینوکلین می‌تواند در درمان پارکینسون موثر باشد؟

محققان پروتئینی را کشف کرده اند که می تواند موجب کاهش تجمع پروتئین های سمی در مغز شود که یکی از نشانه های بیماری پارکینسون است. اما آیا کشف آنها امید تازه ای در درمان پارکینسون است یا صرفا مانند…

محققان راهی برای جلوگیری از تداخل باکتری‌های روده و داروی بیماری پارکینسون یافته‌اند

تحقیقات جدید درمورد باکتری‌های روده و آنزیم‌ها نشان می‌دهد که داروی اصلی که توسط میلیون‌ها افراد مبتلا به بیماری پارکینسون مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند موثرتر بوده و عوارض جانبی محدودی داشته باشد.