دکتر مجازی - روان درمانی

رفتار درمانی چیست و بر چه اصولی پا برجاست؟

رفتار درمانی ریشه در اصول رفتارگرایی دارد؛ مکتب فکری که در آن معتقدند رفتار ما تحت تاثیراتی است که از محیط پیرامون خود می‌گیریم. تکنیک های مورد استفاده در این نوع درمان بر اساس تئوری های شرطی سازی کلاسیک و…

۱۰ دلیل عمده‌ای که مردم به روانشناس مراجعه نمی‌کنند

در طی سالیان زیادی که بعنوان روانشناس خدمت کرده ام، بار ها با این موضوع برخورد کرده ام که افراد در بحرانی ترین شرایط ممکن، نزد دوستان صمیمی خویش رفته اند اما حاضر نشده اند به روانشناس مراجعه کنند، یا…