دکتر مجازی - سقط جنین

سپتوم‌ رحم چیست و بارداری با رحم سپتوم دار چگونه است؟

رحم سپتوم دار نوعی ناهنجاری رحمی است که همزمان با رشد جنین قبل از تولد ایجاد می‌شود. غشایی به نام سپتوم رحم، قسمت داخلی رحم را از وسط به دو قسمت تقسیم می‌کند. سپتوم رحم بافتی از جنس فیبر و…