دکتر مجازی - سلامت بارداری

سقط جنین

سقط جنین (Abortion) به معنی از دست رفتن جنین یا رویان، قبل از هفتۀ بیستم بارداری است، اما پزشکان بیشتر از این عبارت برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سه‌ماهۀ اول بارداری استفاده می‌کنند.