دکتر مجازی - سلامت زنان

بهبود سلامت زنان در کهنسالی

Sheryl Kingsberg نویسنده این تحقیق و رئیس بخش OB/GYN رفتار پزشکی مرکز پزشکی UH کلیولند؛ استاد زنان و زایمان و روانپزشکی دانشکده پزشکی کیس وسترن رزرو، می‌گوید: “نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از چیزی به سادگی یک تغییر سیستمیک…