دکتر مجازی - صرع

از تاثیر رژیم غذایی در درمان بیماری چه می‌دانید؟

آیا هنگام بیمار شدن تمایل دارید سوپ بخورید؟ این تمایل دلیلی منطقی دارد. آزمایشات بر روی موشها، نشان داده است تغییردادن عادات غذایی می‌تواند، باعث تقویت یا تضعیف پاسخ‌های ایمنی بدن در عفونت،های مختلف شده و در نهایت مرگ یازندگی…