دکتر مجازی - صرع

جراحی مغز بدون بیهوشی چرا و چگونه انجام می‌شود؟

جراحی مغز بدون بیهوشی ، که کرانیوتیومی هوشیار نیز نامیده می‌شود، نوعی جراحی است که هنگام بیداری و هوشیار بودن روی مغز انجام می‌شود. این روش برای درمان برخی از بیماری‌های مغزی (عصبی) از جمله برخی تومورهای مغزی یا حملات…

صرع: یافته‌های تازه ممکن است متن کتب رفرنس را تغییر دهد

در مطالعه‌ای جدید یافته شده است که دو پروتئین مغزی کلیدی در اختلال نورونی مربوط به ایجاد صرع نقش دارند. به گفته محققان این یافته‌ها علاوه بر اینکه راه‌های درمانی جدیدی را پایه‌گذاری می‌کنند، توانایی ایجاد تغییر در کتب رفرنس…