انتشار این مقاله


داروهای ضد صرع خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل را افزایش می‌دهند

طبق مطالعه جدیدی از دانشگاه فنلاند شرقی وDZNE استفاده از داروهای ضد صرعی با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل همراه است.

طبق مطالعه جدیدی از دانشگاه فنلاند شرقی و مرکز بیماری‌های نورودژنراتیو آلمان، DZNE، استفاده از داروهای ضد صرعی با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل همراه است. استفاده‌ی مداوم از داروهای ضد صرع برای دوره‌ای به مدت بیش از یک سال با افزایش ۱۵ درصدی خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در مجموعه داده‌های فنلاند همراه بود و با افزایش ۳۰ درصدی خطر ابتلا به زوال عقل در مجموعه داده‌های آلمانی همراه بود.


مقاله مرتبط: احتمال مرگ غیرطبیعی در افراد مبتلا به صرع بیشتر است!


بعضی از داروهای ضد صرعی شناخته شده‌اند که عملکرد شناختی را مختل می‌کنند که به تمام جنبه‌های مختلف پردازش اطلاعات مربوط می‌شود. هنگامی که محققان داروهای ضد صرعی مختلف را مقایسه کردند، دریافتند که خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل به طور خاص با داروهایی که عملکرد شناختی را مختل می‌کنند، مرتبط است. این داروها با افزایش ۲۰ درصدی خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و افزایش ۶۰ درصدی خطر ابتلا به زوال عقل همراه است.


مقاله مرتبط: ۹ ریسک فاکتور عجیب زوال عقل را بشناسید

                   این هفت کشف در مورد آلزایمر ما را به شکست این بیماری نزدیک‌تر کرده است


محققان همچنین دریافتند که دوز بالاتر از دارویی که عملکرد شناختی را مختل می‌کند، خطر بیشتری برای ابتلا به زوال عقل دارد. با این حال، سایر داروهای ضد صرع که پردازش شناختی را مختل نمی‌کردند، با خطر همراه نبودند.

محقق ارشد Heidi Taipale از دانشگاه فنلاند شرقی می‌گوید:

تحقیقات بیشتری راجع به اثرات شناختی درازمدت این داروها بویژه در افراد مسن باید انجام شود.

علاوه بر صرع، داروهای ضد صرع در درمان درد نوروپاتیک، اختلال دوقطبی و اختلال اضطراب عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مطالعه‌ی جدید تاکنون بزرگ‌ترین تحقیق درباره‌ی این موضوع است و برای اولین بار به بررسی ارتباط استفاده‌ی منظم، دوز و مقایسه خطر میان داروهای ضد صرع با و بدون اثرات اختلال در شناخت پرداخته‌است. نتایج در مجله انجمن آمریکایی طب سالمندان منتشر شد.

ارتباط استفاده از داروهای ضد صرعی با بیماری آلزایمر در افراد فنلاندی مبتلا به بیماری آلزایمر و گروه شاهد آن‌ها که به بیماری مبتلا نبودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه بخشی از مطالعات MEDALZ مبتنی بر ثبت آمار در سراسر کشور است که شامل همه ۷۰،۷۱۸ نفر مبتلا به بیماری آلزایمر در فنلاند طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۱۱ و ۲۸۲،۸۶۲ نفر شاهد آن‌ها است. ارتباط استفاده از داروهای ضد صرع با زوال عقل، در نمونه‌ای از یک بیمه‌ی بزرگ بهداشتی قانونی آلمانی، (Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK مورد بررسی قرار گرفت. این مجموعه شامل ۲۰،۳۲۵ نفر مبتلا به زوال عقل در سال های ۲۰۰۴-۲۰۱۱ و ۸۱،۳۰۰ نفر شاهد آن‌ها است.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید