انتشار این مقاله


قسمت بزرگی از مغز این پسر برداشته شده و اکنون حالش کاملاً خوب است!

پسری که قسمت بزرگی از مغز او به دلیل بیماری صرع شدید برداشته شده، به طور عادی می تواند فعالیت کند. این موضوع توانایی سازگاری مغز ما را نشان می‌دهد.

پسری که قسمت بزرگی از مغز او به دلیل بیماری صرع شدید برداشته شده، به طور عادی می تواند فعالیت کند. این موضوع توانایی سازگاری مغز ما را نشان می دهد.

پسرک در چهار سالگی دچار حمله ی ناگهانی شد و هیچ روش درمانی نتوانست جلوی صرع او را بگیرد. به همین دلیل طبق آخرین گزارش، جراحان قبل از هفت سالگی، یک سوم نیمه ی راست مغز او را جدا کردند.

حین لوبکتومی، جراحان لوب پس سری (دخیل در پروسه‌ی بینایی) و بیشتر قسمت‌های لوب تمپورال (دخیل در بینایی و شنوایی) را جدا کردند.

محققان می خواستند بدانند که مغز این پسر بعد از جدا کردن یکی از مراکز بینایی چگونه بهبود خواهد یافت؟ ما معمولا دو مرکز بینایی داریم که هر کدام در یکی از نیمه های مغز است.

نکته‌ی سوال در این است که چه اتفاقی در توانایی بینایی بالقوه ی این پسر رخ خواهد داد. توانایی هایی مانند: تشخیص اشیا و چهره و بیشتر فعالیت های نیمه ی راست مغز

تا سه سال بعد از جراحی، با بررسی رفتار و مغز بیمار، محققان توانستند قسمت هایی از مغز را که بهبود یافته بود، مشاهده کنند. آن‌ها دریافتند که عقل و ادراک بینایی و توانایی تشخیص چهره و اشیا برای سن او، طبیعی است.


بیشتر بخوانید: 


تنظیم مجدد قسمت های مغز

تنها کاری که بیمار از انجام آن عاجز ماند، مشاهده‌ی تمام زمینه های بصری بود. Marlene Behrmann از دانشگاه کارنگی ملون چنین می گوید:

بیمار اساساً درباره‌ی اطلاعات دنیای سمت چپ خود نابینا است. هیچ یک از اطلاعات در سمت چپ بینی او به دلیل فقدان لوب پس سری سمت راست به مغز منتقل نمی شود.

این گونه به نظر می رسد که انسان برای داشتن دید ۱۸۰ درجه ای به هر دو لوب نیاز دارد. در حالی که توانایی بینایی پسر توسط لوب سمت راست او بهبود نیافت، محققان متوجه شدند که لوب سمت چپ، توانایی تشخیص در سطح بالاتر مانند تشخیص چهره و اشیا را برعهده گرفته است. این لوب به طور معمول در کارهایی از جمله تشخیص کلمات نقش دارد. به عنوان مثال: جسم سبز گردی که شما میبینید سیب است. بهرمان می گوید:

ما نوعی تماس نزدیک در مناطقی از نیمکره ی سمت چپ مشاهده کردیم که در تشخیص واژه و چهره نقش دارند. این مناطق با هم به یک سازماندهی رسیده اند. این توانایی های بالقوه می توانند بهبود یابند، زیرا از زمانی که جراحی انجام شده است، این توانایی ها در حال گسترش است. او اخطار می دهد که: افرادی که قسمتی از سیستم بصری خود را از دست داده اند ممکن است، دوران بهبودی را به خوبی سپری نکنند.

صبا قلی پور


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید