دکتر مجازی - فوبیا

کلاستروفوبیا

کلاستروفوبیا نوعی فوبیای موقعیتی است که با ترس غیرطبیعی و شدید از فضاهای بسته و شلوغ بروز پیدا می‌کند. قرارگرفتن در اتاق‌های کوچک، آسانسورها و اماکن شلوغ می‌تواند سبب تحریک این فوبیا شود.