دکتر مجازی - مایع مغزی نخاعی

نقش شیمی‌درمانی کودکان در ایجاد مشکلات حافظه در آینده

یک مطالعه کوچک نشان می‌دهد که بازماندگان سرطان دوران کودکی که شیمی‌درمانی را تجربه‌کردند، ممکن‌است نوع خاصی از مشکلات تفکر و حافظه را در دوران جوانی داشته‌باشند. طول مدت درمان هم می‌تواند موثر باشد. محققان بلژیکی ۳۱ زن جوان را…

سیفلیس

نگاه کلی سیفلیس یک عفونت باکتریایی است که از طریق تماس جنسی منتقل می‌شود. شروع بیماری با یک زخم بدون‌درد معمولاً روی اندام‌های جنسی، راست‌روده یا دهان است.سیفلیس از فردی‌‌به‌فرد دیگر ازطریق تماس پوست یا غشای مخاطی با این زخم‌ها…

هیدروسفالی

هیدروسفالی چیست؟ هیدروسفالی وضعیتی است که زمانی ایجاد می‌شود که مایع موجود در جمجمه زیاد ساخته شود و باعث تورم مغز شود. هیدروسفال به معنای “آب در مغز” است. در نتیجه این تولید مایع، مغز می‌تواند دچار آسیب شود و…