دکتر مجازی - مهندسی ژنتیک

مهندسی زیستی

دانشمندان با تغییر ژن‌ها فرم‌های جدیدی را برای ارتقا طبیعت مهندسی می‌کنند.‌ از گل‌هایی که بمب تشخیص می‌دهند تا باکتری‌هایی که سوخت ترشح می‌کنند.

مهندسی ژنتیک چیست؟

مهندسی ژنتیک چیست؟ مهندسی ژنتیک که گاهی اصلاح ژنتیک نیز نامیده می‌شود، عبارتی است که برای ایجاد تغییر DNA ژنوم موجودات زنده به‌کار می‌رود. این عبارت به معنای تغییر در یک جفت باز (A-T یا C-G ) ؛ حذف یک…

درمان سرطان خون با استفاده از سلول‌های T مهندسی شده

مرکز تحقیقات سرطانی Fred Hutchinson اعلام کرده‌است نتایج امیدبخشی از آزمایشی که در آن بیماران مبتلا به میلوئید لوکمیای حاد (acute myeloid leukemia) که نوع خطرناکی از سرطان خون است، سلول‌های ایمنی ساخته شده با مهندسی ژنتیک را دریافت کردند،…