دکتر مجازی - مکمل

آیا مشکلی دارد که از ویتامین‌ های پیش زایمانی استفاده کنم درحالی که باردار نیستم و قصد بارداری هم ندارم؟

شما ممکن است وسوسه شوید تا به خاطر ادعا‌های اثبات نشده‌ای که می‌گویند این ویتامین‌ها موجب بهبودی ضخامت مو و قدرت ناخن‌ها می‌شوند، از این ویتامین‌ها استفاده کنید. اما، در صورتی که باردار نیستید و برنامه‌ای هم برای باردار شدن…

رتینیتیس یا التهاب شبکیه

التهاب شبکیه بیماری است که بینایی را با آسیب به شبکیه تهدید می‌کند. اگرچه این بیماری درمانی ندارد، مراحلی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانید از بینایی‌تان محافظت کنید و از حداکثر دید خود اطمینان حاصل کنید.