دکتر مجازی - میلوما

افزایش پروتئین‌های خونی

تعریف افزایش میزان پروتئین (hyperproteinemia) به شرایطی اطلاق می‌گردد که در آن غلظت پروتئین‌های گردش خون افزایش می‌یابد. افزایش میزان پروتئین‌های خون به خودی‌خود بیماری محسوب نمی‌گردد؛ با این‌حال ممکن است نشان‌دهنده‌ی وجود بیماری زمینه‌ای در بدن‌تان باشد. پروتئین‌های خونی…