دکتر مجازی - نور

چقدر درباره‌ی سرعت نور می‌دانیم؟

سرعت نور در خلا ۲۹۹۷۹۲ کیلومتر بر ثانیه است. این سرعت در مقایسه با سرعت‌هایی که ما روی زمین می‌شناسیم بسیار زیاد است. مثلا با سرعت صوت مقایسه کنید. سرعت صوت در خلا ۳۴۲ متر بر ثانیه است. با این مقایسه…

مهیا کردن شرایط خواب

خیلی از افرادی که مشکلات خواب دارند می‌تواند با ایجاد یک رفتار مخصوص خوابیدن، بر بی‌خوابی‌شان غلبه کنند؛ ما به این رفتار “بهداشت خواب” می‌گوییم. ولی شاید مهمترین جنبه از این بهداشت خواب، مهیا کردن شرایط مناسب خواب است. از…