دکتر مجازی - هپارین

آمبولی ریه

نگاه کلی آمبولی ریه مسدود شدن یکی از عروق خونی ریه‌ها می‌باشد. در بیشتر موارد، آمبولی ریوی توسط لخته‌های خونی ایجاد می‌شود که از پاها یا نواحی دیگر به ریه مهاجرت می‌کنند(ترومبوز ورید عمقی) به دلیل اینکه لخته جریان خون…

درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT)

پزشکان ترومبوز ورید عمقی (DVT) را به وسیله دارو و سایر وسایل و درمان‌ها معالجه می‌کنند. اهداف اصلی درمان DVT: جلوگیری از بزرگ‌ شدن لخته خونی پیشگیری از جدا شدن لخته خونی و رفتن به ریه‌ها کاهش خطر به وجود…