دکتر مجازی - هپارین

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین(HIT) یکی از عوارض هپارین است. دو نوع ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین داریم.  HIT نوع اول در دو روز اول بعد از قرار گرفتن در معرض هپارین، ظاهر می شود. با ادامه درمان با هپارین، تعداد پلاکت…

آمبولی ریه

نگاه کلی آمبولی ریه مسدود شدن یکی از عروق خونی ریه‌ها می‌باشد. در بیشتر موارد، آمبولی ریوی توسط لخته‌های خونی ایجاد می‌شود که از پاها یا نواحی دیگر به ریه مهاجرت می‌کنند(ترومبوز ورید عمقی) به دلیل اینکه لخته جریان خون…

درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT)

پزشکان ترومبوز ورید عمقی (DVT) را به وسیله دارو و سایر وسایل و درمان‌ها معالجه می‌کنند. اهداف اصلی درمان DVT: جلوگیری از بزرگ‌ شدن لخته خونی پیشگیری از جدا شدن لخته خونی و رفتن به ریه‌ها کاهش خطر به وجود…