دکتر مجازی - وراثت

DNA: مولكول حيات

دانشمندان در ابتدا تصور ميكردند كه ساختار DNA به علت سادگي بسيار، براي انتقال اطلاعات وراثتي مناسب نيست. تا نيمه ي اول قرن ۲۰ ام، دانشمندان عقيده داشتند كه پروتئين هاي موجود در كروموزوم ها وظيفه ي انتقال اطلاعات وراثتي…

درک ریاضیات از والدین به فرزندان به ارث می‌رسد!

فرزندان والدینی که در ریاضیات مهارت دارند در ریاضیات موفق‌ترند. محققان دانشگاه پیستبورگ در این رابطه شواهدی یافته‌اند مبنی بر اینکه عملکرد فرزندان در در امتحانات ریاضی استاندارد با توجه به عملکرد والدینشان در امتحانات مشابه قابل‌پیشبینی خواهد بود. همینطور…