دکتر مجازی - ُSNP

علائم ژنتیکی جدید در ارتباط با طاسی در مردان

طبق تحقیقی جدید در انگلستان، بیش از ۲۰۰ علامت مرتبط با الگوهای طاسی در مردان شناسایی شده است. یافته ها تعداد علائم ژنتیکی شناخته شده در ارتباط با طاسی در مردان را به طور گشترده افزایش میدهد؛ تحقیقی که اخیرا…