دکتر مجازی - پلاستیک

چای کیسه‌ای‌های پلاستیکی میلیاردها ذره ریز پلاستیک را درون فنجان می‌ریزند

پس از آزمایشاتی که مشخص کرده یک کیسه چای میلیاردها ذره میکروپلاستیک را در هر فنجان می‌ریزد ، از کسانی که چای می‌نوشند خواسته شده است که از چای‌ کیسه‌ای های پلاستیکی جلوگیری کنند.

تولید پلاستیک از پوستۀ میگو

هر ساله در ایالات متحده ۳۴ میلیون تن پلاستیک زباله می‌شود و دور ریخته می‌شود که از این مقدار تنها ۷ درصد آن بازیافت می‌شود.(منبع: Wyss Institute) در حال حاضر در اقیانوس اطلس، جزیره‌ی آشغال وجود دارد. در اقیانوس آرام…