دکتر مجازی - کنترل اضطراب

آیا افراد برون‌گرا استرس خود را بهتر تحت کنترل قرار می‌دهند؟

جامعه‌ی کنونی بسیار به افراد برون‌گرا علاقه‌مند است! شخصی که بتواند در دنیای خارجی با سایرین به نحو احسن ارتباط برقرار کند؛ برخلاف افراد درو‌ن‌گرا که محدود به دنیای خود هستند و این امر، آنان را نسبت به ترس‌ها و…