دکتر مجازی - کودکی

جهان پنهان مغز؛ شش تا بیست‌ودوسالگی

پیرو مطالب قسمتهای قبلی مجموعه جهان پنهان مغز، به بررسی وقایع تکاملی و رخدادهای مختلف مغز در بازه سنی شش تا بیست‌و‌دو سالگی که پایان کودکی، دوران نوجوانی و ابتدای جوانی را شامل می‌شود، می‌پردازیم. مقاله مرتبط: جهان پنهان مغز؛…