دکتر مجازی - کودکی

با نظریه رشد روانی – جنسی زیگموند فروید آشنا شوید

فروید معتقد بود كه شخصیت فرد طی مراحل كودكی شکل می‌گیرد كه در هر مرحله انرژی های لذت بخش در یکی از مناطق لذت جنسی متمرکز می‌شوند. در طی پنج مرحله روانی- جنسی، که مراحل دهانی، مقعدی، آلتی، نهفته و…

جهان پنهان مغز؛ شش تا بیست‌ودوسالگی

پیرو مطالب قسمتهای قبلی مجموعه جهان پنهان مغز، به بررسی وقایع تکاملی و رخدادهای مختلف مغز در بازه سنی شش تا بیست‌و‌دو سالگی که پایان کودکی، دوران نوجوانی و ابتدای جوانی را شامل می‌شود، می‌پردازیم. مقاله مرتبط: جهان پنهان مغز؛…