رمزگشایی مکانیسم‌های مولکولی پیشرفت سرطان تخمدان

سرطان تخمدان در ایالات متحده آمریکا کشنده‌ترین سرطان بدخیم شناخته شده است که حدود 14,100 مورد مرگ و 22,500 مورد مبتلایان جدیدی در سال 2017 به خود اختصاص داده است. این مرگ و میر بالا عمدتاً به دلیل مقاومت در برابر درمان و تشخیص سرطان تخمدان پس از متاستاز است، که در حدود 80 درصد از بیماران رخ می‌دهد.

مطالعه جدیدی که از مرکز سرطا SKCC در دانشگاه Thomas Jefferson توسط کریستین آیشن (Christine Eischen) انجام شد؛ بینش جدیدی را درباره مکانیسم‌های کمک‌کننده به سرطان تخمدان ارائه داده است. گروه آیشن بر نقش RNAهای بلند غیر رمزگذار (lncRNAs) تمرکز داشته‌اند.. این RNAها به عنوان کلید تنظیم‌کننده ژن‌ها ظاهر شده‌اند. محققان با ارزیابی تغییرات مولکولی که در گروه‌های بزرگ بیماران مبتلا به سرطان تخمدان اتفاق می‌افتد، قادر به شناسایی چندین پروتئین شدند که با بیماری ارتباط دارند. این lncRNA‌ها در بیماران تجویز شده و باعث تغییر در عملکرد سلولی می‌گردد که این تغییرات منجر به ایجاد خواص متاستاتیک سلول‌های سرطانی می‌شود.


مقاله مرتبط: دلیل متاستازِ سلول‌های سرطانی چیست؟


به نظر می‌رسد این تحقیق که در شمارۀ اخیر ژورنال Nature Communications چاپ شد، توسط نویسنده ارشد و بیوانفورماتور، دکتر Ramkrishna Mitra، دارندۀ مدرک کارشناسی ارشد در آزمایشگاه Eischen، هدایت می‌شد. دکتر میترا یک رویکرد بیوانفورماتیک در مقیاس بزرگ را برای ارزیابی بیش از 700 پروفایل مولکولی سرطان تخمدان از چهار گروه بیمار انجام داده است. این تجزیه و تحلیل منجر به شناسایی چند lncRNA شد که بیش از حد بیان شده‌اند. این حالت در یک زیر مجموعه خاص از سرطان‌های تخمدان قرار می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که بیان بیش از حد این lncRNAها به نوبه خود باعث تغییر بیان پروتئین‌هایی می‌شود. این پروتئین‌ها تنظیم فرآیند شناخته شده قابل توسعه‌ای را برعهده دارند. این فرآیند به نام فرایند انتقال از اپیتلیال به مزانشیم (EMT) نامیده می‌شود. EMT برای مهاجرت و تهاجم سلولی مهم است. دو مشخصه از سلول‌های سرطانی متاستاتیک به وضوح نشان می‌دهد که ارتباط بین lncRNAs و EMT به پیشرفت متاستاتیک سرطان تخمدان کمک می‌کند.

به دنبال این فرضیه، محققان دریافتند که یکی از lncRNAs به طور مستقیم در عوارض بیماری دخالت دارد . دکتر آیشن می‌گوید:

بیان بیش از حد یکی از IncRNAها، DNM30S، به طور قابل توجهی با بقای کل بیماران سرطانی بدخیم ارتباط دارد.

بر اساس این مشاهدات، محققان پیشنهاد می‌کنند که هدف قرار دادن lncRNAها ممکن است یک راهبرد درمان مناسب برای سرطان تخمدان باشد. برای آزمایش این ایده، آنها آزمایشی بیان IncRNA DNM30S را کاهش دادند، که منجر به کاهش مهاجرت و تهاجم سلول‌های سرطانی تخمدان شد. آزمایشگاه آیشن در آینده کاری می‌کند تا درک بیشتری درباره نقش lncRNAها در سرطان تخمدان داشته باشیم و توانایی آن را داشته باشیم تا از یافته‌های او در برنامه‌های بالینی جهت کاهش متاستاز سرطان تخمدان استفاده کنیم.