انتشار این مقاله


شیر خام سالم نیست!

شیر یک نوشیدنی بسیار مغذی است، و یک منبع بسیار مهم از آمینو اسیدها و مواد معدنی مثل فسفر و کلسیم، که از عوامل سلامت ستخوان است. از لحاظ تاریخی، شیر در معرض آلودگی بوسیله باکتریهای گاوی که میتوانستند بیماریهای حاد در انسانها ایجاد کنند، بود.مرگ غم انگیز یک کودک نوپای ویکتوریایی یک یادآوری کامل […]

شیر یک نوشیدنی بسیار مغذی است، و یک منبع بسیار مهم از آمینو اسیدها و مواد معدنی مثل فسفر و کلسیم، که از عوامل سلامت ستخوان است.

از لحاظ تاریخی، شیر در معرض آلودگی بوسیله باکتریهای گاوی که میتوانستند بیماریهای حاد در انسانها ایجاد کنند، بود.مرگ غم انگیز یک کودک نوپای ویکتوریایی یک یادآوری کامل از این خطرهاست.

پاستوریزه کردن شامل گرم کردن محصول تا ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه است.این روش اصولا برای تخریب باکتریهایی که در شراب و آبجو وجود داشت به کار گرفته میشد تا جلوی فاسد شدن آنها گرفته شود.سریعا به این نکته پی برده شد که این پروسه میتواند برای از بین بردن باکتریهای مضر شیر نیز استفاده شود، شیر را بری مصرف انسانی سالم تر کند.

پاستوریزه کردن برای اولین بار در استرالیا در اواخر ۱۹۵۰ معرفی شد و یک الزام قانونی برای شیرهایی که جهت مصرف انسانی تولید میشود شده است.

در این روزها، بعضی از باکتریهای مهمی که هدف پاستوریزه کردن از بین بردن آنها بود، مانند آنهایی که توبرکلوسیس ایجاد میکنند، دیگر مشکل ساز نیست.پس چرا به نظر شما پاستوریزه کردن شیر را ادامه میدهیم؟

حیواناتی که از آنها برای تهیه شیر استفاده میکنیم میتوانند گاهی اوقات اورگانیسمهای پاتوژنیک دیگری را حمل کنند که قادرند در انسان بیماری ایجاد کنند.آنها در پوست یا مدفوع این حیوانات یافت میشوند.

حتی حیوانات سالم میتوانند منبع اورگانیسمهای مضر برای انسانها باشند.پاتوژنهایی از این قبیل در محیط مزرعه، شامل خاک، آب، در عافزار و در غذای حیوانات یافت میشود.این چاتوژنها میتوانند حین دوشیدن شیر وارد شیر شوند و اگر شیری مثل آن مصرف شود، میتواند بیماری ایجاد کند.

پاتوژنهایی که از همه بیشتر در محصولات لبنی و حیواناتی که از آنها استفاده میشود، یافت میشود شامل اشریشیا کلای (E. coli) ، کامپلیوباکترها و سالمونلا است، اما انگلهای دیگری مثل کریپتوسپوریدیوم نیز میتواند وجود داشته باشد.

کامپلیوباکتر و سالمونلا میتوانند اسهال شدید و گونه های خاصی از E. coli میتوانند بیماریهای حادی که به عملکرد کلیه آسیب میزنند ایجاد کنند و شاید باعث مرگ شوند.

شیر برای باکتری بسیار مغذی است.باکتری میتواند در صورتی که مانعی برای رشد آن وجود نداشته باشد به سرعت تکثیر شود.متوقف کردن رشد باکتری در شیر نیازمند گرم کردن یا سرد کردن است، که هیچکدام باکتری را ازبین نمیبرد اما رشد آنرا آهسته میکند.

  1. coli، برای مثال، میتواند از ده سلول به ۱۰۰ میلیون سلول فقط در عرض ۶ ساعت در دمای  ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند.فقط ده سلول شاید برای بیمار کردن یک فرد کافی باشد.اگر احتمال حضور اورگانیسمی مثل آن وجود دارد، مهم است که جلوی هر رشد احتمالی گرفته شود.

این باکتریهای مضر بیماریهای همه گیر و خطرناکی مرتبط با مصرف شیر خام در بسیاری از کشورها ایجاد کرده اند.داده هایی که از ایالات متحده رسیده نشان میدهد بیش از ۱۳ سال دوره تا ۲۰۱۱، ۲۳۸۴ بیماری، ۲۸۴ بستری شدن در بیمارستان و دو مرگ در ارتباط با مصرف شیر خام وجود داشته است.

در استرالیا، شیر خام آلوده بوسیله باکتریهای کامپلیوباکتر و سالمونلا حداقل ۹ بیماری همه گیر بین سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸ ایجاد کرد.

پس چرا مردم خوردن شیر خام را انتخاب میکنند؟

طرفداران شیر خام اغلب ادعای سلامتی بیشتر و ارزش غذایی بیشتر دارند، یا تمایل به ماده ای دارند که تحت هیچگونه پردازش قرار نگرفته باشد، با نگه داشتن باکتریهایی که به طور طبیعی در شیر وجو دارد.

اما هیچ مدرکی وجود ندارد که فواید سلامتی شیر با پاستوریزه کردن در معرض خطر قرار میگیرد.

تفاوت قابل تعریف بین شیر پاستوریزه شده وخام در باکتریهایی است که حضور دارند.به محض اینکه شیر از غدد پستانی ترشح میشود، در معرض آلودگی بوسیله باکتریهای متفاوتی است تا زمانی که روی میز جلوی ما قرار بگیرد.این باکتریها میتوانند بیماریهای بسیار شدید و خطرناکی در انسانها، خصوصا کودکان و افراد سالخورده ایجاد کنند.

به خاطر این دلایل، شیر خام خطر بیشتری در بیمار کردن افراد دارد.پاستوریزه کردن یک گام مهم در تضمین اینکه میتوانیم از شیری سالمتر و مغذی تر استفاده کنیم، است.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *