انتشار این مقاله


رژیم غذایی مادر شیرده بر ترکیب شیر اثر دارد

مطالعه‌ای در جلسه عمومی نشست سالانه مسائل پزشکی مادر-جنین-حاملگی در کالج پزشکی BAYLOR و همچنین دانشگاه کالیفرنیا با عنوان زیر ارائه شد: رژیم غذایی مادر ساختار میکروبیوم شیر پستان را تشکیل داده و در ارتباط با الیگوساکاریدهای شیر انسان و باکتری‌های روده می‌باشد.  مطالعات قبلی نشان داده بود که رژیم غذایی پرچرب مادر در طول […]

مطالعه‌ای در جلسه عمومی نشست سالانه مسائل پزشکی مادر-جنین-حاملگی در کالج پزشکی BAYLOR و همچنین دانشگاه کالیفرنیا با عنوان زیر ارائه شد: رژیم غذایی مادر ساختار میکروبیوم شیر پستان را تشکیل داده و در ارتباط با الیگوساکاریدهای شیر انسان و باکتری‌های روده می‌باشد. 

مطالعات قبلی نشان داده بود که رژیم غذایی پرچرب مادر در طول بارداری و شیردهی اثرات طولانی مدت برروی میکروبیوم روده‌ای نوزاد(جمعیت باکتری های روده) دارد. این مطالعه اولین گام در جهت درک این فرآیند می‌باشد.

در این بررسی، محققان یافتند که تغییرات خاص در رژیم غذایی مادر (تغییر رژیم پرچرب به پرکربوهیدرات یا مصرف قندهای خاص) باتغییرات میکروبیوم شیر و ترکیب الیگوساکاریدی شیر درارتباط است. باتوجه به این که این دوجزء شیر پتانسیل تغییر میکروبیوم روده‌ای نوزادان شیرخوار را دارند، نتایج مطالعه بر این مبناست که تکامل میکروبیوم روده‌ای نوزاد تا حدی ممکن است تحت تاثیر مواد تغذیه ای مادر در طول شیردهی باشد.

کریستن مایر از گروه زنان وزایمان دانشکده پزشکی BAYLOR و ارائه دهنده این مطالعه در کنفرانس سالانه SMFM بیان می‌کند:

تحقیقات بیشتری موردنیاز است تا تغییرات خاص میکروبیوم روده‌ای نوزاد در اثر تغییر رژیم غذایی مادر و پیامدهای آن در حوزه سلامت شناسایی شود. نهایتا امیدواریم مطالعات آینده دستورالعمل‌های رژیم غذایی مناسبی برای مادران شیرده ارائه دهند تا سلامت نوزادان آن‌ها ارتقا یابد.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید