انتشار این مقاله


خاصیت تسکین درد ماریجوانا در مردان بیشتر از زنان است

با گسترش قانونی شدن ماریجوانا در نقاط مختلف آمریکا اکنون توجه و مطالعات بیشتری روی مضرات و خوبی‌های این ماده صورت می‌گیرد. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اثر بخشی و تسکین درد ماریجوانا در مردان ممکن است بیشر از زنان باشد. مطالعه‌ی Dr. ziva cooper از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در […]

با گسترش قانونی شدن ماریجوانا در نقاط مختلف آمریکا اکنون توجه و مطالعات بیشتری روی مضرات و خوبی‌های این ماده صورت می‌گیرد. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اثر بخشی و تسکین درد ماریجوانا در مردان ممکن است بیشر از زنان باشد.
مطالعه‌ی Dr. ziva cooper از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در جورنال وابستگی دارو‌ها و الکل منتشر شده است.
از ژون ۲۰۱۵ ماریجوانا در ۲۵ ایالت آمریکا و واشنگتن برای کاربرد‌های پزشکی قانونی شده است. در این ایالت ها ماریجوانا برای مصارف پزشکی مثل تسکین درد ، استفراغ و اشتها آوری تجویز می‌شود.
باور بر این است که این اثرات بر اثر ۲ نوع از cannabinoid ها ایجاد می‌شود:

tetrahydrocannabinol THC

cannabidiol CBD

اگرچه وقتی صحبت از تسکین درد می‌شود مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که در جنسیت‌های مختلف این خاصیت متفاوت است.

ماریجوانا هیچ کاهش چشم گیری در حساسیت درد در خانم ها را نشان نمی‌دهد.

در این آزمایش افراد به ۲ گروه تقسیم شدند به یک گروه ماریجوانای فعال شامل ۳.۵۶-۵.۶۰ درصد THC داده شد و به گروه دیگر فقط دارو نما بدون THC.
دقیقا بعد از آن از آن‌ها خواسته شد که در آزمون درد به اسم تست فشار سرما (CPT) شرکت کنند. که شامل قرار دادن دست فرد در آب ۴ درجه تا زمانی که درد غیر قابل تحمل می‌شود است.
آزمایش ها نشان داد مردانی که ماریجوانای فعال مصرف کرده بودند نسبت به مردانی که دارونما استفاده کرده بودند کاهش چشم گیری در حس درد را تجربه کردند. در صورتی که هیچ کاهش چشم گیری در احساس درد در زنانی که ماریجوانای فعال مصرف کرده بودند نسبت به زنانی که دارونما برایشان تجویز شده بود مشاهده نشد.

منابع :

MedicalNewsToday
WebMD
NBCnews

محمد رضا وطن‌خواه


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید