انتشار این مقاله


اثر مصرف الکل بر زوال مغزی

مطالعات جدید نشان میدهند که نوشیدن تعداد کمی آبجو در هفته با تغییرات بلند مدت مغز در ارتباط است؛ اگرچه عملکرد این تغییرات نامشخص است.

مصرف ۸ الی ۱۲ بار الکل در هفته با انقباض و چروک شدگی هیپوکامپ ارتباط دارد. مطالعات جدید نشان میدهند که نوشیدن تعداد کمی آبجو در هفته با تغییرات بلند مدت مغز در ارتباط است؛ اگرچه عملکرد این تغییرات نامشخص است.

درحالیکه بطور کلی پذیرفته شده است که مصرف بیش از حد الکل مضر است؛ عقیدۀ عمومی بر این است که الکل در حد اعتدال میتواند مصرف شود. دولت آمریکا برای زنان ۱ لیوان در روز و برای مردان ۲ لیوان در روز را معین کرده است.

مطالعه ای که در BMJ منتشر شده است نشان میدهد که مصرف ۸ الی ۱۲ بار الکل در هفته با زوال های شناختی که در اسکن مغز این افراد دیده میشود، در ارتباط است.

محققان ۵۵۰ لندنی را به آکسفورد آوردند و MRI گرفتند؛ البته نه هر لندنی، بلکه افرادی را که از سال ۱۹۸۵ هر ۵ سال یکبار از نظر عادات سلامتی شان از جمله مقدار مصرف الکل، مورد بررسی قرار میگرفتند و نظرسنجی انجام میشد. این روش محققان را قادر میسازد تا بتوانند ارتباط بین عادت مصرف الکل افراد را با اسکن مغزشان بررسی کنند.

محققان دریافتند که مصرف متوسط الکل در طول ۳۰ سال با زوال و کوچک شدن هیپوکامپ -ناحیه ای از مغز که در حافظه نقش دارد- و زوال مادۀ سفید مغز همراه است. در اصل، هرچه مصرف الکل بیشتر، هیپوکامپ کوچکتر.  مصرف بیش از یک نوشیدنی الکلی در هفته با ۰.۰۱ درصد کاهش هیپوکامپ همراه است. برای مقایسه، هر سال افزایش سن با ۰.۰۲ درصد کاهش همراه است.

در این مطالعه چند صد لندنی بررسی شده است که اکثرا تحصیل کرده و از طبقه متوسط اند بنابراین ممکن است نتواند نمایشگر و بیانگر جامعه ای بزرگتر باشد. همچنین محققان اشاره کردند که این تغییرات بطور عمده فقط در هیپوکامپ راست اتفاق میفتد نه هیپوکامپ چپ و بیان کردند که از دلیل این مورد مطمئن نیستند.

این یافته ها استدلال ها را مبنی بر اینکه عادت مصرف الکل دارای نتایج نامطلوب برای سلامتی است را قوت بخشیدند؛ این امری مهم است. همۀ ما برای مقابله با رفتارها و علایق طولانی مدت خود از توجیهات عقلانی استفاده میکنیم.

آنیتا ریحانی فرد


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *