انتشار این مقاله


درک احساسات منفی می تواند سلامت روانی را افزایش دهد

هنگامی که احساس غم و اندوه و ناامیدی به ما دست می دهد، اکثر ما برای  فرار از آن ها تلاش می کنیم. با این حال، با توجه به تحقیقات جدید، درک این احساسات تیره، احتمال  دارد به سلامت روان ما در طولانی مدت کمک کند. در مطالعه ى بیش از ١٣٠٠ بزرگسال، محققان دریافتند افرادی […]

هنگامی که احساس غم و اندوه و ناامیدی به ما دست می دهد، اکثر ما برای  فرار از آن ها تلاش می کنیم. با این حال، با توجه به تحقیقات جدید، درک این احساسات تیره، احتمال  دارد به سلامت روان ما در طولانی مدت کمک کند.

در مطالعه ى بیش از ١٣٠٠ بزرگسال، محققان دریافتند افرادی که به طور مرتب سعی می کنند در برابر احساسات منفی مقاومت کنند، ممکن است بعد از چند ماه، علائم اختلالات خلقی را بيشتر از افرادى كه چنين احساساتى را قبول مى كنند، تجربه کنند.

نویسنده ى سرپرست مطالعه، Brett Ford، استاد روانشناسی دانشگاه تورنتو در کانادا، و همکارانش اخیراً یافته های خود را در مجله روانشناسی فردی و اجتماعی، منتشر کردند.

تحقیقات پیشین نشان داده است که پذیرش این که ویژگی های خوب و بد ما را در بر می گیرند و یا پذیرفتن شیوه ى نگرش ما، با رفاه روان شناختی بهتر همراه است.

برای مطالعه ى اخير، پروفسور Fordو تیم به دنبال تعیین این بودند كه چگونه پذیرش احساسات منفی، مانند غم و اندوه، ناامیدی و خشم، بر سلامت روان ما تاثیر می گذارد.


مقاله ى مرتبط: چرا آهنگ‌هاى غمگين لذت‌بخش اند؟


قبول يا اجتناب از احساسات منفى؟

برای رسیدن به یافته های خود، محققان سه آزمایش انجام دادند، که در ابتدا شامل ١,٠٠٣شرکت کننده بود. همه ى آن ها در يك نظرسنجى شركت كردند، و رتبه بندى كردند كه با چه رتبه اى، حالت هاى مختلف را انتخاب مى كنند. مانند؛ من به خودم می گویم که نباید حسى را که دارم، احساس کنم.

 محققان دریافتند که شرکت کنندگانى که توافق پایین ترى با چنین اظهاراتی داشتند_نشان دهنده پذیرش بیشتر احساسات منفی_سطح بالاتری از رفاه روانی را در مقایسه با افرادی که سعی در مقاومت در برابر احساسات منفی داشتند، نشان دادند. 

در آزمایش دوم که شامل ١٥٦ شرکت کننده بود، از افراد خواسته شد تا یک سخنرانی ٣ دقیقه ای را به عنوان بخشی از یک برنامه کاربردی خنده دار، ثبت کنند؛ که به آنها گفته شد كه به یک هیئت داوران نشان داده می شود.به افراد برای آماده سازى سخنرانی به مدت ٢ دقیقه زمان داده شد و دستور داده شد تا مهارت های مربوطه را ارتقاء دهند.

پس از تکمیل ضبط، از هر یک از افراد خواسته شد گزارش دهد که چه احساسى در مورد این کار دارد.

این تیم متوجه شد که شرکت کنندگانى که سعی در جلوگیری از احساس نگرانی نسبت به كارشان داشتند، در مقایسه با افرادی که احساسات منفی را درک می کردند، بیشتر دچار آشفتگی بودند.

سومین مطالعه شامل ٢٢٢ شرکت کننده بود. به مدت ٢هفته، از هر یک از افراد خواسته شد که یک مجله را برای ثبت هر گونه تجربیات بد و همچنین احساسات خود، در پاسخ به چنین تجربه ای بنويسند. شرکت کنندگان ٦ماه بعد، مورد بررسی روانشناختی و پیگیری واقع شدند.

محققان دریافتند؛ افرادی که سعی در اجتناب از احساسات منفی در پاسخ به تجربیات بد دارند، پس از ٦ ماه، علائم اختلالات خلقی مانند اضطراب و افسردگی را در مقایسه با افرادی که احساسات منفی خود را درک می کنند، با احتمال بيشترى بروز دادند. 

Iris Mauss، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیاى برکلی می گوید:

ما متوجه شدیم افرادی که به طور عادی احساسات منفی خود را می پذیرند، احساسات منفی کمتری را تجربه می کنند که اين امر سلامت روانی آنها را بهبود می بخشد.

پذیرش ممکن است کلیدی برای مقابله با استرس باشد

به طور کلی، تیم معتقد است وقتی که اتفاقات بد رخ می دهد، بهتر است به جاى تلاش براى جلوگيرى از آن ها، اجازه دهید احساسات منفی مسیر خود را طى كنند. 

پروفسور Brett Ford گفت:

به نظر می رسد اين که چگونه ما به واکنش های عاطفی منفی خود نزدیک شویم، برای سلامتی ما به طور کلی اهمیت دارد. افرادی که این احساسات را بدون قضاوت یا تلاش برای تغییر آن ها قبول می کنند، موفق تر هستند.

شاید اگر شما یک نگرش پذیرنده به احساسات منفی داشته باشید، شما به آنها توجه زیادی نمی کنید.

پروفسورMauss اين گونه  فکر می کند كه:

شاید اگر شما به طور دائم احساسات خود را قضاوت می کنید، منفی بودن آن احساسات بيشتر و بيشتر مى شود.

محققان در حال حاضر قصد دارند تحقیق کنند که، چگونه یک تربیت فردی بر تجارب بعدی خود از احساسات منفی و پذیرش چنین احساساتى تأثير می گذارد.


مقاله ى مرتبط: شاد نباشیم!


سپیده بویاقچی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید