انتشار این مقاله


ژنتیک مشترک در اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی

نوعی تغییر ژنتیكی بر پردازش اطلاعات بین مناطق مغزی مرتبط با تنظیم هیجانات تأثیرگذار است.

مطابق با یافته‌های محققان، نوعی تغییر ژنتیكی، نوع بیان پروتئین SNAP25 را تحت تاثیر قرار می‌دهد که بر پردازش اطلاعات بین مناطق مغزی مرتبط با تنظیم هیجانات تأثیرگذار است. محققان گزارش كردند كه این مسئله می‌تواند خطر پیشرفت اختلالات اسکیزوفرنی و دوقطبی را افزایش دهد.

یکی از تفاوت‌های ژنتیکی مرتبط با با اختلالات متعدد روانپزشكی، تغییراتی در شبکه مغزی ایجاد می‌کند که ممکن است خطر ابتلای فرد را به اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنی افزایش دهد، یافته‌های این تحقیق در J Neurosci منتشر شده است.


مقاله‌ی مرتبط: اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، افسردگی، اختلال ژن‌های مشترک


اشتراک ژنتیکی بین اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی
تصویر اسکن مغز را نشان می‌دهد. یک نوع تغییر ژنتیکی که در اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی وجود دارد با حجم آمیگدال بزرگتر و تغییرات اتصالات پره فرونتال لیمبیک مرتبط است.

استیفان ژامین و همکارانش از تحلیل ژنتیکی و تصویربرداری عصبی در نمونه‌های بزرگسالان مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی زودرس نوع یک و گروه کنترل‌ سالم استفاده کردند – علاوه بر تجزیه و تحلیل پس از مرگ بافت مغزی در بیماران اسکیزوفرنی – برای این كه نشان دهند كه این یک نوع تفاوت ژنتیكی دخیل در انتقال نوروترنسمیترهای عصبی است كه با هر دو اختلال مرتبط می‌باشد.

آنها دریافتند که این تنوع ژنتیکی بیان پروتئین SNAP25 در مغز را تغییر میدهد، که ممکن است بر پردازش اطلاعات بین مناطق مغزی دخیل در تنظیم احساسات و هیجانات تاثیر بگذارد. مطابق با این ایده، این تغییرات با حجم بزرگتر آمیگدال و تغییرات اتصالی لوب پره فرونتال مرتبط بود.

نویسندگان این یافته ها را در نمونه های مستقل ، برای به حداقل رساندن پتانسیل مثبت کاذب و افزایش اعتماد به نتایج شان تكرار كردند.

این تحقیق یک جزء ژنتیكی مشترک در این دو اختلال را تایید میكند و به استعدادی بالقوه و جدید كه ممكن است در بیمارانی با تنوع تشخیصی، مثل اختلال کم‌توجهی همراه با بیش‌فعالی، كه این ژن در ایجاد آن‌ها دخیل است اشاره می‌كند.

تبسم سعیدپرور


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *