انتشار این مقاله


محدود کردن ‘زمان سرد’ ارگان‌های بیش‌تری را برای پیوند فراهم می‌کند

با محدود کردن فرایند سرد کردن برای مدت زمان کمتر از ۱۲ساعت احتمال زنده ماندن عضو بیشتر است.

محدود کردن این زمان به کمتر از ۱۲ ساعت به نظر بهتر است.

پنج‌شنبه٫ ۵ اکتبر ۲۰۱۷ ٫ Health Day News:

تحقیقات جدید نشان می‌دهد با بهبود روش‌های نگهداری از ارگان‌های اهدایی قبل از پیوند، در نهایت ارگان‌های بیشتری می‌توان مورد استفاده قرار داد.

اصلی‌ترین نگرانی درباره ارگان‌های اهدایی “مرگ گردش خون” است. این بدان معنی است که قلب بیمار، تنفس و گردش خون وی از کار می‌افتد. بیشتر اعضای اهدا شده از افراد مرگ‌مغزی است که گردش خون آن‌ها به کمک دستگاه به کار کردن ادامه می‌دهد. ارگان‌های اهدایی از طریق DCD (برداشت ارگان از افراد مرگ قلبی) بعد از این که اصلی‌ترین مرکز تأمین‌کننده خون خود را از دست دادند، باید تحت یک فرآیند سرد شدن کنترل شده (به نام cold ischemia) قرار گیرند. این ارگان‌ها پس از پیوند که یک مرکز تامین کننده خون جدید پیدا کردند، دوباره گرم می‌شوند.
این روند منجر به افزایش خطر آسیب بافتی‌ می‌شود.

تیمی تحقیقاتی به رهبری Dr.John Gill از دانشگاه بریتیش کلمبیا و مرکز مراقبت بهداشتی Vancouver دریافتند که با محدود کردن فرایند سرد کردن برای مدت زمان کمتر از ۱۲ساعت احتمال زنده ماندن در پیوند‌های کلیه DCD درست همانند احتمال زنده ماندن از این پیوند‌ها در زمانی که عضو از فرد مرگ مغزی گرفته شده است، می‌باشد.
در گزارشی خبری، Gill گفت:

در چنین مواردی به طور کلی نتایج عالی است. اگر زمان cold ischemia محدود شود، احتمالا استفاده از  این ارگان‌ها با افزایش ایمنی عمل پیوند همراه خواهد بود.

این تیم خاطر نشان کرد که پیوندهای کلیه DCD در دهه گذشته بیش‌تر و بیش‌تر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۵ حدود ۷ درصد کل پیوند‌های کلیه را تشکیل می‌دادند، در سال ۲۰۱۵ تقریبا ۱۸ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *