انتشار این مقاله


سیگار کشیدن می تواند منجر به التهاب روده شود

بین سیگار کشیدن، التهاب ششها و التهاب روده چه ارتباطی وجود دارد؟

تحقیقات جدید برای اولین بار نشان داده‌اند که بین دود سیگار و التهاب روده ارتباط مستقیم وجود دارد. محققان در کره جنوبی گزارش کردند، موش‌هایی که در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند، بیشتر به التهاب روده بزرگ مبتلا می‌شوند. نتایج این تحقیق می‌تواند به دانشمندان در درمان انواع بیماری‌های التهاب روده مانند بیماری کرون – نوعی بیماری التهاب روده – کمک کند و آگاهی افراد سیگاری را نسبت به خطرات سیگار کشیدن برای روده‌هایشان افزایش دهد.


مقاله مرتبط: IBD یا بیماری التهابی روده


تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که سیگار کشیدن به طرز چشمگیری خطر ابتلا به بیماری کرون را افزایش می‌دهد. با این حال مکانیسمی که دود سیگار از طریق آن روی دستگاه گوارش تاثیر می‌گذارد، تابحال ناشناخته بود. یکی از احتمالات ممکن این است که التهابات ریوی بصورت غیر مستقیم روی روده‌ها تاثیرگذار باشد.

ریهها و دستگاه گوارش ارتباط زیادی باهم دیگر دارند که در پزشکی سنتی کره نیز بز این ارتباط تاکید شده است. بیماری کرون در افرادی که به التهابات دستگاه تنفس مبتلا هستند بیشتر شایع است و همین مطلب نشانگر این است که التهابات دستگاه گوارش و تنفس با همدیگر مرتبط‌اند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، دانشمندان تعدادی موش آزمایشگاهی را به مدت چند هفته، روزانه در معرض دود ۲۰ سیگار قرار دادند. سپس برای بررسی وجود یا عدم وجود التهاب در روده‌ها یا ریۀ موش‌ها، به معاینه آن‌ها پرداختند.

با مقایسۀ این موش‌ها با موش‌هایی که هوای سالم تنفس کرده بودند، محققان دریافتند، موش‌هایی که در معرض دود سیگار بودند، التهابات قابل توجهی در ریه‌هایشان وجود داشت. جالب این‌جاست که این موش‌ها از از نوعی التهاب روده شبیه بیماری کرون نیز رنج می‌بردند.

 سلولهای T و التهاب روده

همچنین محققان مشاهده کردند که تعداد سلول‌های CD4+ T (که نوعی پروتئینِ التهاب زا به نام اینترفرون گاما ترشح می‌کنند) در این موشها افزایش یافته است.

سپس محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا علت بوجود آمدن التهاب روده ناشی از سیگار، گلبول‌های سفید هستند یا خیر. آن‌ها آزمایش قبل را با موش‌هایی که سلول‌هایCD4+ T بسیار کمی‌ داشتند و موش‌هایی که نمی‌توانستند اینترفرون گاما تولید کنند، تکرار کردند. در هر دو مورد، موش‌ها به التهاب روده مبتلا نشدند.

بعد از این آزمایش محققان اطمینان داشتند که سلول‌های CD4+ T مسبب ایجاد التهاب روده ناشی از دود سیگار هستند اما مطمئن نبودند که آیا این سلول‌ها می‌توانند در ریه با دود سیگار فعال شده، به کولون مهاجرت کنند و الهاب روده بوجود بیاورند.

برای آزمودن این موضوع، محققان موشی را در معرض دود سیگار قرار دادند و سپس سلول های CD4+ T موش را از بافت‌های اطراف شش جاندار جدا کردند. سپس دانشمندان این سلول‌ها را به موش‌هایی که هیچ‌گاه در معرض دود سیگار قرار نگرفته بودند، تزریق کردند. در کمال تعجب، سلول‌های تزریق شده به روده‌ها مهاجرت کردند و کمی بعد باعث التهاب روده موش شدند!

نتایج این تحقیقات نشان میدهد دود سیگار سلول‌های خاصی را در ریه فعال می‌کند که این سلول‌ها بعدها با مهاجرت به کولون، باعث التهاب روده میشوند.

با توجه به این تحقیقات افراد سیگاری، به خصوص کسانی که مبتلا به التهاب روده هستند، باید میزان استعمال سیگار را کاهش دهند.


مقاله مرتبط: چرا نباید سیگار بکشید؟


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید