انتشار این مقاله


خوابگردها عملکرد بهتری در راه رفتن خودکار نشان می‌دهند

سعی کنید از عدد ۲۰۰ بصورت عقب گرد تا عدد ۷ در هنگام پیاده روی بسمت کافه‌ی مورد نظر خود، بشمارید.

سعی کنید از عدد ۲۰۰ بصورت عقب‌گرد تا عدد ۷ در هنگام پیاده‌روی به سمت کافه‌ی مورد نظر خود، بشمارید. احتمالا شما در هنگام شمارش، سرعت قدم‌هایتان کاهش می‌یابد یا حتی متوقف می‌شوید اما اگر توانستید در هنگام شمارش  به صورت خودکار و با سرعتی معمولی قدم بردارید، احتمالا یک خوابگرد هستید.

نتایج تحقیقات علوم شناختی که بوسیله ازمایشات واقعیت مجازی به دست آمده، تفاوت‌های قابل توجهی را در میان افراد خوابگرد با افراد غیرخوابگرد در زمینه درک جنبش بدن و کارکردهای مغزی، نشان داده است. خوابگردها افزایش حرکات خودکار را نسبت به افراد غیر خوابگرد نشان می‌دهند. نتایج این تحقیقات در ۲۳ام اکتبر سال ۲۰۱۷ در Current Biology منتشر شده است.

طی آزمایش، افراد خوابگرد و غیرخوابگرد، کیت‌های سنسوری-حرکتی پوشیده و داخل اتاقی بسته با دوربین‌های سنسوردار قرار گرفته بودند. از آنها خواسته شده بود تا به سمت هدفی تعیین شده حرکت کنند. در نتیجه، سرعت راه رفتن، صحت حرکت افراد به سمت هدف تعیین شده و هم‌چنین میزان اگاهی آنها نسبت به حرکت خویش، ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در مرحلۀ اولیه آزمایش، تفاوت قابل توجهی میان افراد خوابگرد با غیرخوابگرد یافت نشد، اما وقتی محققان پیچیدگی حرکات را افزایش دادند، تفاوت چشمگیری میان دو گروه نشان داده شد.

از افراد خواسته شد تا از عدد ۲۰۰ تا عدد ۷ به صورت عقب‌گرد، هنگام راه رفتن شمارش کنند. در نتیجه این تکلیف که پیچیده‌تر از تکلیف پیشین بود، مشخص کرد که افراد غیر خوابگرد در هنگام شمارش قدم‌ها، سرعت راه رفتن‌شان نیز کاهش یافت و یا حتی متوقف شدند، اما افراد خوابگرد در هر دو موقعیت آزمایشی، توانستند با سرعتی مشابه و یکسان حرکت کنند. پس در حقیقت مشخص شد که افراد خوابگرد هم در اپیزود خواب خویش و هم در بیداری کامل، عملکرد بهتری را در راه رفتن خودکار نشان می‌دهند.

اولاف بلانکه (نورولوژیست) می‌گوید:

ما متوجه شدیم که خوابگردها عملکرد بهتری را در راه رفتن خودکار نسبت به غیرخوابگردها، در زمان خواب و بیداری، از خود نشان می‌دهند.

این پژوهش در واقع اولین پژوهش در زمینه نظارت حرکتی می‌باشد و نشانه‌های زیستی مهمی را در افراد خوابگرد که بیدار و آگاه هستند، نشان داده است.

خوابگردی در واقع با حرکات پیچیده‌ای هم‌چون راه رفتن در زمان خواب، شناخته می‌شود، که حالا مشخص می‌شود این افراد از توانایی بالایی در انجام حرکات پیچیده خودکار حتی در زمان بیداری برخوردار هستند.

خوابگردی تقریبا ۲ تا ۴ درصد در افراد بزرگسال و تا ۱۰ درصد در کودکان شایع است. مقوله خوابگردی، ساده‌ترین حرکات تا پیچیده‌ترین آنها هم‌چون لباس پوشیدن، رانندگی با خودرو و یا نواختن موسیقی در زمان خواب را در بر می‌گیرد.

خوابگردی با امواج آهسته یا خواب عمیق در قسمت برانگیختگی (Arousal) همراه است اما هنوز مکانیسم عملکردی دقیقی در مغز که موجب خوابگردی می‌شود، کشف نشده است.

کشف ارتباط جدید میان خوابگردی با کنترل حرکات در زمان بیداری، می‌تواند ما را در کشف مکانیسم مغزی یاری دهد و حتی در تشخیص افراد خوابگرد در زمان بیداری، کمک کند.

اولیور کاناپه از دانشگاه Central Lancashire می گوید:

به صورت سنتی، امکان پژوهش بر روی افراد خوابگرد در زمان خواب عمیق، بسیار سخت بود اما حالا می‌توان پژوهش‌های بیشتری را بر اساس این مقوله ازمایش شده، انجام داد.

تحقیقات ما بینش جدیدی را راجع به خوابگردی به وجود آورده است، از جمله ارتباط دقیقی را میان نظارت بر فعالیت، هشیاری و خوابگردی نشان می‌دهد.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید