انتشار این مقاله


اعتیادآورترین مواد مخدر در دنیا

محققان فهرستی پنج‌تایی از اعتیادآورترین مواد مخدر ارائه کرده‌اند.

رده‌بندی اعتیادآورترین مواد مخدر در دنیا، حتی برای دانشمندان هم کار بسیار دشواری است.

هر یک ما واکنش‌های متفاوتی نسبت به مواد مخدر بروز می‌دهیم؛ از حس لذت ناشی از مصرف گرفته تا ناراحتی‌های جسمانی و میل شدیدی که در صورت عدم مصرف ظاهر می‌شود. با این حال، گروهی از متخصصین اعتیاد کالج سلطنتی روان‌پزشکان (Royal College of Psychiatrists) به همراه چند تن از شیمی‌دانان، داروسازان و متخصصین پزشکی قانونی با در نظرگیری تعدادی از فاکتورهای مهم، فهرستی ۵تایی از اعتیادآورترین مواد مخدر ارائه کرده‌اند.


مقالۀ مرتبط: اعتیاد و تأثیر آن بر مغز


این مطالعه، سال ۲۰۰۷ در ژورنال The Lancet منتشر شده بوده است. فهرست مذکور را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید.

اعتیادآورترین مواد مخدر

میلاد شیرولیلو


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید