انتشار این مقاله


موقعیت‌های چالش برانگیز چگونه تصمیم‌گیری را مختل می‌کنند؟

موقعیت‌های چالش‌برانگیز، چه مثبت و چه منفی، تشخیص اتفاقات و شرایط اطراف را سخت‌تر می‌کند.

مقاله منتشر شده در Frontiers in Behavioral Neuroscience نشان می‌دهد موقعیت‌های چالش‌برانگیز تشخیص اتفاقات و شرایط اطراف را سخت‌تر می‌کند. تیمی از محققان ویدیو کلیپ‌هایی از سه موقعیت مثبت، منفی و عادی را به شرکت‌کنندگان نشان دادند. پس از مشاهده کلیپ‌ها، چه مثبت و چه منفی، شرکت‌کنندگان در تست‌هایی که توانایی ناخودآگاه آن‌ها را در سنجش موقعیت و اتفاقات اطراف ارزیابی می‌کرد، بدترین عملکرد را داشتند. نتایج ارزیابی‌ها حاکی از این است که در موقعیت‌های چالش‌برانگیز فعالیت شناختی مغز، به نفع پاسخ‌های رفلکسی، کاهش می‌یابد.

تحقیقات پیشین نشان می‌دهند حافظه طولانی مدتی که هنگام استرس شکل می‌گیرد محتوا و جزئیاتی را که توسط هیپوکامپ شکل می‌گیرد ندارند، بنابراین احتمال اخطارها و پاسخ‌های رفلکسی اشتباه را افزایش می‌دهند. این اطلاعات جزئی برای آگاهی از موقعیت و زمان هر لحظه ضروری هستند و ایجاد مشکل در بدست آوردن آن‌ها در تصمیم‌گیری لحظه‌ای نیز اثر گذار است.


مقاله مرتبط: چگونه امواج حافظه درون مغز حرکت می‌کند؟


تیم تحقیقاتی به سرپرستی Thomas Maran ،Marco Furtner و Pierre Sachse اثرات کوتاه مدت تجربیات چالش‌برانگیز را در بدست آوردن این جزئیات بررسی کردند. تیم همچین تاثیر مثبت و یا منفی بودن تجربه ثبت شده را در پاسخ ایجاد شده بررسی کرد.

فرضیه محققان مطالعه این بود که پس از مشاهده کلیپ‌ها شرکت‌کنندگان در تشخیص ترتیب و فاصله وقایع توانایی کمتری خواهند داشت و عملکرد آن‌ها در شرایط چالش‌برانگیز مثبت نیز به اندازه شرایط منفی بدتر خواهد شد. برای آزمایش این فرضیه محققان از کلیپ‌هایی استفاده کردند که ‌پیشتر برای ارزیابی استرس استفاده می‌شد.

بلافاصله ‌پس از مشاهده کلیپ‌ها دو‌ گروه از شرکت‌کنندگان در آزمونی که برای سنجش توانایی آن‌ها در تشخیص ترتیب و فاصله وقایع طراحی شده بود، شرکت کردند. در مقایسه با کلیپی که یک صحنه‌ی عادی را نمایش می‌داد، هر دو کلیپی که حاوی صحنه‌های منفی و یا مثبت بودند توانایی شرکت‌کنندگان را در به یاد داشتن محل اشیا و دنبال کردن الگوها کاهش دادند. بنابراین نتایج آزمایش‌ها، فرضیه محققان را تایید می‌کند.

پس موقعیت‌های چالش‌برانگیز توانایی مغز را در جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز کاهش می‌دهند، اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ محققان معتقدند پاسخ در ناحیه هیپوکامپ مغز است (به دلیل اینکه هیچ تکنیک نوروفیزیولوژیکی در این مطالعه به کار برده نشده است، اثبات این قضیه ممکن نیست). هیپوکامپ در بازیابی و بازسازی جزئیات فضایی و زمانی نقش بسیار مهمی دارد، کاهش عملکرد آن هنگام روبرو شدن با یک موقعیت خطرناک، بدست آوردن این اطلاعات را متوقف می‌کند و موجب اختلال رفتاری مشاهده شده در این مطالعه می‌شود. واکنش‌های رفلکسی پیچیدگی کمتری داشته و مانع از تصمیم‌گیری فرد براساس اطلاعات غیر قابل اطمینان از محیط غیر قابل پیش‌بینی می‌شوند.

‏Thomas Maran توضیح می‌دهد:

تغییر در سطح شناخت به هنگام موقعیت‌های هیجانی نقش مهمی در سایکوپاتولوژی دارند.

‏Maran امیدوار است نتایج این مطالعه از نظر کاربردهای درمانی و حتی در تصمیم‌گیری‌های قضایی اثرگذار باشند. این مطالعه درک ما را نسب به واکنش‌هایی که در موقعیت‌های چالش‌برانگیز رخ می‌دهد (مثل مشاهده‌ی یک جنایت و یا مبارزه در زمین مسابقه) و تغییراتی که هنگام این واکنش‌ها در مغز  اتفاق می‌افتد، افزایش می‌دهد.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید