انتشار این مقاله


ذرات سنگین موجود در هوا خطر ابتلای کودکان به آسم را افزایش می‌دهد

در بیشتر کودکانی که در معرض این مواد سنگین قرار می‌گیرد، آسم بیشتر افزایش می‌یابد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد احتمال ایجاد آسم‌های شدید در کودکانی که ذرات سنگین را تنفس می‌کنند (مانند گرد و غبار، ماسه و حتی رزین منتشر شده از تایرها) افزایش می‌یابد. این یافته‌ها مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد ۸ میلیون فرد ۵ تا ۲۰ ساله در ۳۴ کشور ایالات متحده است.

این مطالعه بر تأثیر قرار گرفتن در معرض ذرات کوچکی از مواد آلاینده متمرکز است. این مواد به اصطلاح “سنگین” گفته می‌شود اما بسیار ظریف‌تر از موی انسان هستند. در انتها، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز دریافتند در بیشتر کودکانی که در معرض این مواد سنگین قرار می‌گیرد، آسم بیشتر افزایش می‌یابد.

مقاله مرتبط: کودکان؛ آسم یا سرماخوردگی؟

نویسنده اول این مقاله دکتر Corinne Keet در مصاحبه با خبرگزاری Johns Hopkins Medicine بیان کرد:

تنظیم و نظارت بر این بخش از آلودگی هوا باید مورد توجه قرار گیرد.

او استادیار طب اطفال در دانشکده پزشکی است. Keet و همکارانش به صورت تخصصی میزان ذرات سنگین موجود در هوا را از در منطقه‌های مختلف، در مقیاس میکروگرم ذرات در هر متر مکعب هوا اندازه گیری کردند. محققان دریافتند به ازای افزایش هر واحد میکروگرم در مترمکعب ذرات،خطر آسم بیش از ۰/۶ درصد افزایش می‌یابد.

هر واحد افزایش قرارگیری در معرض آلاینده که اضافه می‌شود، احتمال پر شدن یک اتاق اورژانس به دلیل نگرانی مربوط به آسم را به میزان ۱/۷ درصد و بستری شدن بیماران مبتلا به آسم را به میزان ۲/۳ درصد افزایش می‌دهد.

محققان بیان می‌کنند، کودکان ۱۱ ساله یا کوچک‌تر به نظر می‌رسد که به شدت آسیب پذیر هستند. شاید این بدان دلیل است که آن‌ها زمان بیشتری را در خارج از منزل صرف می‌کنند و ریه‌هایشان هنوز این سنین در حال توسعه هستند.

محققان خاطرنشان کردند که حدود ۷/۱ میلیون کودک در حال حاضر مبتلا به آسم هستند. این بیماری شایع‌ترین بیماری مزمن در بین کودکان است.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید