انتشار این مقاله


آیا جراحی و بیهوشی بر حافظه تاثیر می‌گذارد؟

یافته های یک مطالعه جدید بیهوشی نشان می‌دهد که بیماران ممکن است بعد از عمل جراحی و بیهوشی در تست حافظه رتبه کمتری داشته باشند.

یافته‌های یک مطالعه جدید بیهوشی نشان می‌دهد که بیماران ممکن است بعد از عمل جراحی و بیهوشی در تست حافظه رتبه کمتری داشته باشند.

در مطالعه ۳۱۲ شرکت‌کننده که جراحی داشتند و ۶۵۲ شرکت‌کننده که تجربه جراحی نداشتند (با متوسط سن حدود ۵۰ سال)، طی آزمایشاتی نشان داد جراحی با کاهش حافظه فوری همراه است؛ این کاهش یک امتیاز کمتر از حداکثر امتیاز ممکن از ۳۰ امتیاز می‌باشد. در بین ۶۷۰ نفر شرکت‌کنندگان، حافظه ۷۷ نفر غیر عادی بود. در میان آنان ۱۸ درصد از افرادی بودند که جراحی داشتند و ۱۰ درصد از افرادی بودند که جراحی نداشتند. تفاوت‌های دیگر در اندازه‌گیری‌های حافظه وجود نداشت و عملکرد اجرایی در بین شرکت‌کنندگان جراحی شده و شرکت‌کنندگان جراحی نشده مورد مشاهده قرار می‌گرفت. کاهش نمرات حافظه فوری در بازدید دوم به طور قابل توجهی با تعداد عمل‌های جراحی در ۹ سال گذشته مرتبط بود. کاهش حافظه کاری با عمل جراحی‌های تجمعی و طولانی مدت بیشتر می‌شود.


مقاله مرتبط: مکانیسمی که توضیح می‌دهد چگونه ممکن است تشنج منجر به از دست دادن حافظه شود


دکتر Kirk Hogan، نویسنده ارشد دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه Wisconsin-Madison، می‌گوید:

تغییرات شناختی که ما گزارش کردیم، از نظر استانداد‌های هنجارهای داخلی که به کار برده‌ایم، ارزش آماری قابل توجهی دارد. همچنین جمعیت کنترل (گروهی که جراحی نداشتند) در این بررسی بزرگ است. اما تغییرات شناختی بعد از جراحی کوچک است. (احتمالا بدون علامت و پایین‌تر از آگاهی فردی) در پیگیری تحقیقات در نمونه جمعیت ما، شرکت‌کنندگان سالم پس از عمل جراحی بیشتر مورد بررسی قرار گرفتند. در کارهای سایر محققان با نمونه‌های دیگر جمعیت این بررسی‌ها صورت گرفت. قابل ذکر است که نتایج هر دو‌ را تایید می‌کند.”

دکتر Hogan افزود:

“هنوز بسیار زود است که هر گونه تغییر در عمل بالینی برای پیشگیری، تشخیص، مدیریت و پیش آگهی جهت تغییرات شناختی پس از جراحی توصیه شود.”

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید