انتشار این مقاله


مردم از کسانی که به چیزهای کوچک اهمیت می‌دهند، متنفر اند! علم می‌گوید

با شمردن ریال و تومان نمی‌توانید هیچ دوستی پیدا کنید!

با شمردن ریال و تومان نمی‌توانید هیچ دوستی پیدا کنید.

در مقاله ای که به تازگی در ژورنال Experiment of psychology منتشر شده بررسی شده است که چگونه جزیی نگری –توجه عمدی به جزییات بی اهمیت-روی روابط تاثیر می گذارد و راهی است که با آن مردم یکدیگر را حس و درک می کنند. محققان به دفعات دریافتند که رفتارهای جزیی‌نگر باعث می شود که افراد به نظر کمتر خوشایند برسند، حتی اگر اقداماتشان به صورت عینی برای دیگران سودمند باشد.

تامی کیم، استادیار بازاریابی در دانشکده بازرگانی داریدن دانشگاه ویرجینیا می گوید:

همیشه خیلی دقیق بودن برای کیفیت روابط چیز مطلوبی نیست. گاهی اوقات کمی جا گذاشتن برای اشتباه می‌تواند ایده ی خوبی باشد.

نویسندگان می گویند در یک آزمایش، به افراد دو تاریخچه‌ی معامله از برنامه پرداخت Venmo نشان دادند. در یکی از این آگهی‌ها  افراد بدهی خود را به مبالغ رُند و گرد شده (۱۰، ۳۵ و ۲۰ دلار) پرداخت کرد، در حالی که افراد دیگری را با مبالغ ۹،۹۹ دلار، ۳۴،۹۵ دلار و ۲۰.۰۶ دلار باز پرداخت کردند. زمانی  که از آنها سوال شد که کدام یک از این افراد را برای آن که با آنان رابطه‌ی دوستانه برقرار کنند ترجیح می دهند، اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در این مطالعه، فردی را که مبلغ گرد شده و معادل  را پرداخت می کند، انتخاب کردند. این نشان می دهد که ریز بین بودن و اهمیت دادن به چیزهای بیهوده -در این مورد، حساب هر سنت را نگهداشتن-  به عنوان کیفیت منفی محسوب می‌شود.

نرم افزارهایی مانند Venmo باعث می شود که راحت تر به این خرده‌بینی‌ها بربخوریم. پیش از ونمو، مردم به  راه های دیگری برای حل و فصل  صورت حساب‌ها و قبض هایشان تکیه داشته داشتند: چیزهایی مانند “آه آره….حالا دفعه ی بعد بهت پس میدم”، کیم می گوید:

ظهور سیستم های دیجیتالی مانند ونمو و پی‌پال باعث شده که دقت در شیوه‌ای که مردم با استفاده از آن منابع خود را مبادله می کنند، تشویق شود.

محققان حتی متوجه شده اند که ریز بینی در بخشندگی و سخاوت، حالا چه از لحاظ پول باشد یا زمان، نسنجیده و فاقد جذابیت است.


بیشتر بخوانید:


در آزمایش دیگری، به افراد مجرد پروفایل‌های دوستیابی جعلی را نشان دادند که شامل پاسخ به یک سؤال در مورد اینکه چقدر این فرد می تواند به یک دوست در حال اسباب کشی کمک کند. یک سوم از پروفایل ها نشان می دادند که آنها دقیقا برای تنها یک ساعت و ۵۶ دقیقه (از ساعت ۱ صبح تا ۲:۵۶ بعد از ظهر) کمک می کنند؛ یک سوم  دیگر گفتند که آنها برای دو ساعت (از ساعت ۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر) کمک می کنند؛ و یک سوم باقی مانده هم گفتند که آنها برای دو ساعت و چهار دقیقه (از ساعت ۱ صبح تا ۳:۰۴ بعد از ظهر) کمک می کنند. افراد بیشتر مایل به  قرار گذاشتن باذ فردی بودند که گزینه میانی را انتخاب کرده بوددند، هرچند که افرادی که گزینه ی سوم ا را انتخاب کرده بودندز لحاظ فنی عملکرد سخاوتمندانه تری داشتند، و این  مجددا نشان می دهد که سخت گیری و ریز بینی زیاد ملال اور است.

کیم می گوید این نتایج نه تنها در مورد دوستان بالقوه و قرارهایشان اعمال می شود و تعمیم می‌یابد، بلکه در بررسی دیگری که این مطالعه را نیز شامل می‌شد، افرادی که در رابطه بودند پرسش‌هایی در مورد ریزبینی شریکشان و میزان رضایت آن‌ها از رابطه‌شان پرسیدند. محققان دریافتند میان گزارش ریزبینی شریک زندگی و خوشبخت نبودن در رابطه همبستگی وجود دارد.

او می گوید: “بارش ریز بینی و مهم دانستن چیزهای بی اهمیت ممکن است در میان روابط بسیاری رخ دهد ، حتی در میان افرادی که مدت ها با هم بوده اند.ت با توجه به شیوه ها  که حتی ساده ترین رفتار را می توان تفسیر کرد.”

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید