انتشار این مقاله


کودکان دارای عفونت استخوانی و مفصلی به‌طور معمول باکتری‌های عفونی یکسانی را در گلو خود حمل می‌کنند

برحسب تحقیقات جدید منتشر شده در ژورنال انجمن پزشکان کانادا (CMAJ)، حضور باکتری Kingella kingae در گلوی کودکان، به شدت با عفونت استخوان و مفصل مرتبط است. عفونت استخوانی و مفصلی در کودکان می‌تواند بر روی تحرک بلندمدت اثرات ویران‌گری داشته باشد و موجب مرگ شود. قبلاً تصور میشد بیشتر عفونت ها توسط باکتری‌های  Staphylococcus، […]

برحسب تحقیقات جدید منتشر شده در ژورنال انجمن پزشکان کانادا (CMAJ)، حضور باکتری Kingella kingae در گلوی کودکان، به شدت با عفونت استخوان و مفصل مرتبط است.

عفونت استخوانی و مفصلی در کودکان می‌تواند بر روی تحرک بلندمدت اثرات ویران‌گری داشته باشد و موجب مرگ شود. قبلاً تصور میشد بیشتر عفونت ها توسط باکتری‌های  Staphylococcus،  Streptococcus  و Haemophilus influenza نوع b ایجاد می‌شود و با تجویز بلند مدت آنتی‌بیوتیک و/یا جراحی درمان می‌شدند. در طول سالیان اخیر، روش‌های بسیار حساس جدید اجازه‌ی تشخیص خیلی دقیقتر باکتری‌های مسئول این عفونت را به ما می‌دهند.

مطالعه‌ای بین دو مرکز کودکان در کانادا و سوئیس انجام شد که ۷۷ کودک با محدوده سنی ۶ ماه تا ۴ سال که نسبت به عفونت استخوانی یا مفصلی آنان ظن وجود داشت را شامل می‌شد و ۲۸۶ کودک به عنوان کنترل حضور داشتند. در ۶۵ کودک از بین موارد مظنون به عفونت، وجود عفونت استخوانی یا مفصلی تایید شد.

 

 

دکتر Jocelyn Gravel از مرکز بیمارستان دانشگاه Sainte-Justine، بیان می‌کند:

با استفاده از روش‌های تشخیصی ارتقا یافته، مطالعات ما نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق کودکان زیر ۴ سال که از عفونت استخوانی یا مفصلی رنج می‌برند، توسط باکتری Kingella kingae آلوده شده‌اند. مهمتر اینکه ما پی‌ بردیم که ۷۰ درصد کودکانی که عفونت استخوان/مفصل داشتند، این باکتری‌ها را در گلویشان داشتند، درحالی که دربین کودکان فاقد عفونت، این باکتری‌ها نامتداول بودند (فقط شش درصد کودکان آن‌ها را در گلویشان داشتند).


بیشتر بخوانید:


این نتایج مهم هستند چون سهم پاتوژن‌های ناشناخته در مطالعات گذشته بسیار بالا بود. اکنون، با استفاده از روش‌های نوآورانه‌ی تشخیصی، این مطالعه نشان داد که K. kingae نامتداول نیست؛ بلکه شایع‌ترین پاتوژن برای عفونت استخوانی و مفصلی در کودکان است.

«بر اساس این مطالعه، ما تصمیم می‌گیریم که راه‌هایی را که کودکان در معرض خطر عفونت استخوان/ مفصل را بررسی می‌کنیم تغییر دهیم؛ چون تشخیص K. kingae در گلوی یک کودک با شکّ ِوجود عفونت استخوانی، مقصر را  K. kingae معرفی خواهد کرد. این موضوع ممکن است موجب کاهش آزمایشات دیگر شود که برای تشخیص پاتوژن انجام می‌شوند.»

نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که این یک مطالعه کوچک و محدود بوده و مطالعات بیشتری در سایر شهر‌های آمریکای شمالی مورد نیاز است.

دکتر Romain Basmaci  و دکتر  Stéphane Bonacorsi در تفسیری مرتبط، هشدار می‌دهند که با وجود اینکه یافته‌های مطالعه، ارتباطی قوی بین عفونت گلو و استخوان/مفصل با باکتری K. kingae نشان می‌دهند، تکیه برتشخیص دهانی-حلقی به عنوان نماینده‌ به جای عفونت مفصلی (با نرخی متغییر بین کودکان سالم به میزان ۱۰ درصد در برخی کشور‌ها)، تشخیص مثبت کاذب زیادی را درپی خواهد داشت.

این تحقیق، یک همکاری بین دو بیمارستان کودکان در مونترال و ژنو بود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید