انتشار این مقاله


ژن‌های عامل خوشحالی شناسایی شدند!

برای اولین بار در تاریخ، محققان موفق به یافتن قسمت هایی از ژنوم انسان شده اند که می‌تواند تفاوت هایی که انسان ها در حس کردن خوشحالی دارند را توضیح دهد. این موفقیت حاصل همکاری بیش از ۱۹۰محقق در ۱۴۰مرکز تحقیقاتی در ۱۷کشور مختلف می‌باشد. این تحقیقات که به رهبری پروفسور مایکه بارتلز(متخصص ژنتیک و سلامت) […]

برای اولین بار در تاریخ، محققان موفق به یافتن قسمت هایی از ژنوم انسان شده اند که می‌تواند تفاوت هایی که انسان ها در حس کردن خوشحالی دارند را توضیح دهد. این موفقیت حاصل همکاری بیش از ۱۹۰محقق در ۱۴۰مرکز تحقیقاتی در ۱۷کشور مختلف می‌باشد.

این تحقیقات که به رهبری پروفسور مایکه بارتلز(متخصص ژنتیک و سلامت) و فیلیپ کوالینگر(متخصص ژنواکونومیک) در مقیاسی بزرگ و بین‌المللی، روی بیش‌از ۲۸۹۰۰۰نفر انجام شده‌اند، منجر به شناسایی ۳تنوع ژنی برای حس خوشحالی، ۲تنوع ژنی برای نشانه های مختلف افسردگی و ۱۱مکان مختلف در ژنوم برای درجات متفاوت روان پریشی شده است. نتایج این تحقیقات در مجله‌ی طبیعت (Nature) منتشر شده‌اند.

تاثیرات ژنتیک روی خوشحالی
خوشحالی و تندرستی از موضوعاتی هستند که اخیرا بسیار مورد بحث قرار گرفته اند. پروفسور بارتلز توضیح می‌دهد:

این تحقیق هم برجسته است و هم میتواند یک شروع تازه باشد؛ برجسته چرا که اکنون می‌توانیم مطمئن باشیم یک عامل ژنتیکی برای خوشحالی وجود دارد و شروع جدید به دلیل چرا که ۳ تنوع ژنی کشف شده تنها می‌تواند مسئول توجیه بخش کوچکی ازتفاوت های بین انسان‌های مختلف باشد. ما انتظار داریم تنوع های دیگری نیز در این امر دخیل باشند.  همچنین شناسایی این ژن‌ها به بررسی دقیق تر اثرات برهم‌کنش بین طبیعت و تربیت کمک می‌کند چرا که تاثیر محیط بر احساس خوشحالی افراد را نمی‌توان نادیده گرفت.

تحقیقات بیشتر اکنون امکان‌پذیر است
این یافته ها می‌توانند زمینه ساز تحقیقات بیشتر برای یافتن عوامل متفاوت ایجاد خوشحالی باشند. پروفسور بارتلز اشاره می‌کند:

هم‌پوشانی ژنتیک با نشانه های افسردگی یافت شده نیز، موفقیت دیگری در این زمینه است. این نشان می‌دهد بررسی خوشحالی می‌تواند دیدگاه های جدیدی را برای یافتن علت یکی از چالش های دیرینه ی علم پزشکی یعنی افسردگی ارائه دهد.


منابع

  • medicalnewstoday.com
  • sciencedaily.com
فاطمه طهماسبی


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید