به دست گرفتن تکامل انسان با ژن‌درمانی

مهندسی ژنتیک انسان چیز جدیدی نیست؛ تاریخچه‌ی آن طولانیست، بسیار طولانی! ویروس‌های باستانی واقعاً در جا کردن خود و تغییر دادن کد ژنتیکی انسان ماهر هستند. در طول هزاران سال، عفونت‌های دائمی باعث شده‌اند که ۸ درصد کل ژنوم انسان…

تولد‌های سزارین ممکن است بر تکامل انسان مؤثر باشند

زایمان‌های سزارین می‌توانند جان مادران را زمانی که نوزادان برای طبیعی به دنیا آمدن بزرگ هستند ویا دیگر عوارض مربوط به سلامت وجود دارد، نجات دهند. با این حال به نظر می‌آید که این جراحی‌ها بر نحوه‌ی نمو انسان‌ها اثرگذار…