دکتر مجازی - محمد بهاری

یک روز زحل چقدر طول می کشد؟ جست و جو ها رازهای شگرف تری را آشکار کرده است

برای دهه ها دانشمندان درمورد یک معمای به ظاهر ساده در تفکر بودند و آن این بود که “طول روز در زحل چقدر است؟” برخلاف سیارات سنگی داخلی‌تر منظومه شمسی˓ که چرخش آنها با ردیابی اشیا درحال گردش بر روی…