دکتر مجازی - عرفان رضازاده

چرا از صدای خود بدمان می آید؟

درصورتی که با شنیدن صدای خود می‌خواهید گوش‌های خود را بگیرید باید بدانید تنها کسی نیستید که این حس را دارد. هرکسی صدای مخصوص به خود را دارد اما درحالی که این صدا برای اطرافیان عادی است، برای خود فرد…