دکتر مجازی - سپهر شاکری

سنی که در آن حس عزت‌نفس شکل می‌گیرد

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد حس اعتماد‌به‌نفس و عزت‌نفس در کودکان ۵ ساله، به اندازه یک فرد بالغ توسعه پیدا کرده است. میزانی از عزت‌نفس که در افراد مختلف وجود دارد، معمولاً در طول عمرشان پایدار و ثابت است. این مطلب نشان می‌دهد که به احتمال…

شخصیت شما با شکل فیزیکی مغز شما در ارتباط است

شکل فیزیکی مغز شما اطلاعات زیادی را درباره شخصیت شما آشکار می‌کند و ریسک ایجاد بیماری‌های روانی را در شما مشخص می‌کند. مطابق بر نتایج تحقیق جدید انجام گرفته در دانشگاه Cambridge، بخش قشری (Cortex) مغز افراد عصبی نسبت به افراد روشن‌فکر و…

استفاده از کنایه و طعنه می‌تواند این مهارت ذهنی مهم را تقویت کند!

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد توانایی استفاده از کنایه و طعنه (Sarcasm) نیازمند و تقویت‌کننده تفکر خلاقانه است! علی‌رغم این ذهنیت مرسوم که استفاده از کنایه در محاورات یکی از ضعیف‌ترین انواع بذله و لطافت طبع، و نشان خود‌بزرگ‌بینی و غرور است،…