دکتر مجازی - میلاد شیرولیلو

لینلی هوپ؛ کودکی که دو بار متولد شد!

یک نوزاد دختر از لوییس‌ویل (Lewisville) تگزاس که اخیراً متولد شده است، در حقیقت برای دومین بار است که به دنیا می‌آید، چرا که یک‌بار در مرحلۀ جنینی جهت درمان یک عارضه؛ به مدت ۲۰ دقیقه از رحم مادر خارج…